Alice Prakke-Greebe

GZ-psycholoog/Kinder- en Jeugdpsycholoog en ZKM-consultant

Naast een intensief privéleven met echtgenoot, met onze kinderen en hun partners en met onze kleinkinderen ben ik actief en heb ik ruime ervaring binnen de basis en specialistische GGZ, binnen de jeugdhulpverlening en binnen de dyslexiezorg in het bijzonder. Ik werk inmiddels ruim 10 jaar met veel plezier bij Praktijk La Croix.

Jeugdervaringen nemen mensen een heel leven lang mee: volwassenen stuiten soms op gevoelens die ze als kind hebben ervaren. Dat kan het leven negatief kleuren. Soms ontbreekt het passende antwoord. Grote en kleine mensen, iedereen heeft wel eens hulp nodig! De passie kleine en grote mensen met zorg te omringen en te ondersteunen als ontwikkeling en welbevinden onder druk staan zit mij in het bloed.

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn