Basis GGZ

Praktijk La Croix is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren en jong volwassenen. Jongeren en jong volwassenen die last hebben van psychische klachten kunnen bij ons terecht. Te denken valt aan:

  • ernstige somberheid
  • minderwaardigheidsgevoelens
  • assertiviteitsproblemen
  • angsten (bijvoorbeeld faalangst)
  • identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek
  • rouwverwerking of andere verwerkingsproblemen
  • moeite hebben met het leggen of vasthouden van contacten

Wij zijn wij door de gemeente Amsterdam en aanliggende gemeenten gecontracteerd voor zorg vanuit de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (basis GGZ) voor jongeren tot 18 jaar. Dit betekent dat wij onderzoek, diagnostiek en behandeling kunnen aanbieden die in het basis GGZ pakket vallen. De kosten hiervoor worden dan vergoed door de gemeente.

Voor de zorg voor volwassenen (ouder dan 18 jaar) zijn wij niet gecontracteerd bij specifieke zorgverzekeraars. In de meeste gevallen wordt de zorg die wij leveren alsnog vergoed, vaak in de lijn met de contracttarieven zoals afgesproken met vergelijkbare zorgaanbieders. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor de precieze regelingen.

Omdat het zoeken van de juiste ondersteuning met alleen de informatie van een website vaak lastig is kunt u bij ons een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek aanvragen. Op deze manier kunt u rustig met ons de persoonlijke situatie van uw kind bespreken en kunnen wij met u doornemen welke stappen er nodig zijn om de gewenste hulp op te starten en vergoed te krijgen. Om een traject te mogen declareren bij de gemeente zijn wij namelijk gebonden aan een aantal richtlijnen. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er een verwijsbrief van de huisarts aanwezig is voordat het intakegesprek kan plaatsvinden. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen wij dit u met u doornemen.

Wanneer u meer informatie wenst over basis GGZ of een aanmelding wilt doen, neem dan contact op.

Contact opnemen

 

*Actuele informatie over de wachttijden (laatste update 24 januari 2018):

  • aanmeldingswachttijd: wanneer u belt kunt u, mede afhankelijk van uw eigen agenda, op dit moment tussen 1 en 14 dagen bij ons op intake komen.
  • behandelingswachttijd: tussen de intake en het starten van het traject zit, mede afhankelijk van uw eigen agenda, op dit moment gemiddeld 7 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de preeknormen). Meer informatie over de regels omtrent wachttijden kunt u hier vinden.

Kwaliteitsstatuut

Ons kwaliteitsstatuut is getoetst door GGZkwaliteitsstatuut en goedgekeurd. Wij voldoen daarmee aan onze wettelijke verplichtingen als zorgaanbieder. Ons kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien: Kwaliteitsstatuut

 

AGB code van de Praktijk:                                          17 08 17 75

AGB code van de GZ-psycholoog, mevr. A Prakke:   94 00 46 52

Big-code van de GZ-psycholoog, mevr. A Prakke:     59 05 11 42 125

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn