Huisbezoek belangrijker in bestrijding fraude pgb

Huisbezoeken aan zowel bestaande als nieuwe houders van een persoonsgebondenbudget (pgb) worden belangrijker in de bestrijding van fraude met het pgb. Tevens krijgen de bezoeken een grotere rol in de voorlichting van budgethouders.

Lees het volledige artikel.

Bron:

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn