Onderzoek

Een leerprobleem kan veroorzaakt worden door kindkenmerken, maar ook door kenmerken van de omgeving. Door middel van onderzoek proberen we erachter te komen welke oorzaken ten grondslag liggen aan een leerprobleem.

Voordat besloten kan worden tot een onderzoek, voeren wij eerst een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek met de ouders of verzorgers van het kind. Afhankelijk van het probleem en uw wensen, kunnen wij kiezen voor een onderzoek van één of twee dagdelen.
Voordat een onderzoek plaatsvindt, vragen wij de ouders een anamneseformulier in te vullen. Dit formulier is bedoeld om de levensloop van uw kind beknopt weer te geven. U krijgt het formulier per post of desgewenst per e-mail toegezonden. De resultaten van alle onderzoeken worden altijd uitgewerkt in een uitgebreid verslag. Dit verslag wordt met u mondeling besproken door de onderzoeker.

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn