Intelligentieonderzoek

Wat is een intelligentieonderzoek?

Intelligentieonderzoek is een verzamelterm voor onderzoek naar het algemene intelligentieniveau en/of naar de onderliggende cognitieve vaardigheden. Door middel van het testen van specifieke vaardigheden (bijvoorbeeld: taalvaardigheid, rekenvaardigheid, algemene kennis, ruimtelijk inzicht) wordt een beeld verkregen van het intellectueel niveau van een leerling.

Het algemene intelligentieniveau en de sterkte/zwakte-analyse vormen in de praktijk een belangrijke voorspeller van schoolprestaties. Een intelligentieprofiel kan tevens belangrijke informatie geven over de aanwezigheid van eventuele leerproblemen. Het intelligentieonderzoek is dan ook een belangrijke hulpbron bij het behandelen van leerproblemen.

Een intelligentieonderzoek bij Praktijk La Croix

Bij Praktijk La Croix werken wij voornamelijk met de WISC-III. Dit is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen. De test geeft een compleet beeld van de cognitieve vaardigheden van een leerling. Bij kinderen in groep 8 en de brugklas, bij wie onzekerheid bestaat over het juiste niveau van vervolgonderwijs, kunnen wij ook de NIO afnemen. Voor kinderen met leerproblemen vinden wij de NIO niet geschikt, wij geven dan voorkeur aan de WISC-III.

Een intelligentieonderzoek doen wij alleen individueel, nooit in groepen. Het wordt afgenomen en geïnterpreteerd door een Master in de psychologie of (ortho)pedagogiek onder supervisie van een GZ-psycholoog. Bij Praktijk La Croix werken een GZ-psycholoog en meerdere psychologen en orthopedagogen.

Wilt u een intelligentieonderzoek laten afnemen bij uw kind? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Contact opnemen

Of meld uw kind direct aan en stuur uw gegevens en vraag alvast op.

Direct aanmelden
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn