Capaciteitentest: NIO

De NIO, Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, is een intelligentietest die is ontwikkeld om te ondersteunen bij de keuze van het niveau van (vervolg)onderwijs van leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs, het speciaal onderwijs én de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. De NIO is ontwikkeld als algemeen te gebruiken intelligentiemaat binnen de onderwijssetting, maar is geen ‘zuivere’ leeftijdsgenormeerde intelligentietest, zoals de WISC-III.

Het doel van de NIO is het voorspellen van schoolniveau en schoolsucces, zoals dat ook het doel is van een schoolvorderingentest (b.v. Cito-toets). Waar de Cito-eindtoets een beeld geeft van de hoeveelheid op school verworven kennis, geeft de NIO-test een beeld van de leerbaarheid en stelt vast welk onderwijsniveau aansluit bij een leerling. In adviessituaties vullen een intelligentietest, zoals de NIO, en een schoolvorderingentest, zoals de Cito-toets, elkaar aan.

Een goede reden om de NIO af te nemen als aanvulling op de Cito-toets is het reduceren van faalangst bij uw kind. Bij het presteren op de Cito-eindtoets staan veel kinderen in hoge mate onder druk. Als de NIO voorafgaand aan de Cito-eindtoets wordt afgenomen, kan dit de prestatiedruk bij deze toets mogelijk wegnemen. Hierdoor is uw kind op dat moment meer ontspannen en zal het mogelijk beter presteren.

U kunt de NIO bij Praktijk La Croix individueel laten afnemen. Dit gebeurt door de GZ-psycholoog of de orthopedagoog in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek.

Voor kinderen met (een vermoeden van) dyslexie en/of dyscalculie wordt een leeftijdsgenormeerde intelligentietest, zoals de WISC-III, geadviseerd.

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn