WISC-III

De WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children) is een betrouwbaar en valide intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. De WISC-III-NL omvat 13 subtests, gegroepeerd als verbale en performale subtests, die in ongeveer 2,5 uur tijd worden afgenomen.

De verbale schaal meet het vermogen om taal te gebruiken als middel om de informatie uit de omgeving te ordenen en betekenis te geven. De performale capaciteiten hebben te maken met het ordenen van en betekenis geven aan visuele informatie.

De scores op de verschillende subtesten leiden niet alleen tot een intelligentie-score (IQ) maar geven ook een intelligentieprofiel. Zo worden de relatief sterke en zwakke cognitieve vaardigheden zichtbaar. De uitkomsten van deze test kunnen aanwijzingen voor mogelijke leerproblemen bevestigen dan wel ontkrachten. Observaties tijdens de testafname vormen een aanvulling op de testresultaten en geven meer informatie over werkaanpak en gebruikte leerstrategieën.

 

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn