Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO)

Wat is een Pedagogisch Didactisch Onderzoek?

Met een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO) brengen wij het niveau van de leerling in kaart wat betreft de verschillende schoolse vaardigheden. Een PDO bestaat uit verschillende didactische toetsen. In overleg met ouders bepalen wij op welke leergebieden het onderzoek zich richt. Wij kunnen toetsen afnemen op de volgende gebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en woordenschat. Wij stellen niet alleen het niveau vast, maar onderzoeken ook welke specifieke hiaten er zijn en welke strategieën de leerling hanteert. Daarnaast letten wij tijdens het onderzoek op werkhouding, concentratie en motivatie. Op basis van de informatie over de voorgeschiedenis, de toetsresultaten en de observaties, stellen wij een handelingsgericht advies op.

Waarom een PDO laten uitvoeren?

Als u vragen hebt over de schoolse vaardigheden van uw kind, kunt u ervoor kiezen een PDO te laten afnemen. Het PDO maakt eventuele hiaten in de leerontwikkeling zichtbaar, zodat hier gericht aan gewerkt kan worden door middel van Remedial Teaching.

Een PDO kan de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat is het didactische niveau bij de verschillende schoolvakken?
  • In hoeverre worden de deelvaardigheden van een leergebied beheerst?
  • Welke specifieke hiaten zijn er?
  • Welke oplossingsstrategieën gebruikt uw kind?
  • Wat valt er op wat betreft de werkhouding, concentratie en motivatie?
  • Bij welke vormen van hulp kan uw kind gebaat zijn?

Hoe verloopt het onderzoekstraject?

Het traject start met een intakegesprek, waarin de relevante achtergrondinformatie wordt verzameld. U kunt hierbij denken aan de gegevens over de voorschoolse ontwikkeling, de persoonlijkheidskenmerken van uw kind, de leerontwikkeling op school, de huidige situatie op school en de toetsresultaten door de jaren heen. Op basis van de hulpvraag van ouders bepalen wij samen op welke leergebieden het PDO zich zal richten. Als alle relevante informatie is geïnventariseerd, stellen wij een onderzoeksdatum vast. Het is mogelijk om naast het PDO ook een psychologisch onderzoek (PO) te laten afnemen. Als u hiervoor kiest, dan brengen wij het intelligentieprofiel en eventueel de persoonlijkheidskenmerken van uw kind in kaart.

Een PDO neemt doorgaans één dagdeel in beslag. Afhankelijk van de omvang van het testprogramma kan de duur wat variëren. Binnen twee weken na de onderzoeksdag worden de resultaten in een onderzoeksrapport verwerkt. Op basis van alle beschikbare informatie stellen wij een handelingsgericht advies op. U wordt uitgenodigd voor een nagesprek om de resultaten, conclusies en aanbevelingen met ons door te nemen. Indien gewenst kan uw kind aansluitend met Remedial Teaching van start gaan.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden voor een PDO? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact opnemen

Of meld uw kind direct aan en stuur uw gegevens en vraag alvast op.

Direct aanmelden
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn