Reken- en/of dyscalculieonderzoek

Om een rekenprobleem goed te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat de aard van het rekenprobleem eerst wordt vastgesteld op basis van nauwkeurig onderzoek. Het diagnostisch onderzoek dat onze praktijk hanteert, brengt de rekenproblemen waar uw kind mee kampt nauwgezet in kaart. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen wij de rekenbegeleiding toespitsen op de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind.

Met het dyscalculieonderzoek wordt niet alleen de ernst van de rekenproblemen vastgesteld. Er wordt ook uitgebreid procesonderzoek verricht: welke strategieën gebruikt het kind, waar loopt het kind precies vast, met welke vormen van hulp lukt het wél? Tot slot wordt onderzocht welke cognitieve factoren en andere kindfactoren aan de rekenproblemen ten grondslag kunnen liggen.

Wij hanteren de volgende definitie van dyscalculie: “Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van rekenwiskundekennis, die blijvend zijn ook na gedegen onderwijs.” (Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragskundigen, 2012). Als voldaan wordt aan de criteria van ernst, achterstand en hardnekkigheid kan een dyscalculieverklaring worden afgegeven.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden voor een dyscalculieonderzoek? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact opnemen

Of meld uw kind direct aan en stuur uw gegevens en vraag alvast op

Direct aanmelden
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn