Dyscalculieverklaring

Wanneer wordt een dyscalculieverklaring afgegeven?

Een dyscalculieverklaring kan worden afgegeven wanneer er door een daartoe bevoegde deskundige dyscalculie is vastgesteld. Eén van onze GZ-psychologen kan deze verklaring afgeven. Op basis van de gegevens uit een dyscalculieonderzoek dat u door ons laat uitvoeren of uit het dossier dat u ons aanlevert kan een verklaring worden afgegeven. Om vanuit een dossier een verklaring te kunnen afgeven dient er in ieder geval een uitgebreid rekenonderzoek en intelligentieonderzoek in het dossier te zitten. Neem gerust contact met ons op als u niet er niet zeker van bent of u de juiste informatie heeft.

Waarom een dyscalculieverklaring?

Net zoals bij een dyslexieverklaring geeft ook een dyscalculieverklaring de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende faciliteiten in het onderwijs. De school bepaald zelf welke voorzieningen worden toegestaan. Aanpassingen, speciale maatregelen en hulpmiddelen waar de leerling eventueel gebruik van kan maken met een dyscalculieverklaring zijn:

  • Compensatiemiddelen: aanpassingen die de gevolgen van rekenproblemen bij het lezen en schrijven verminderen (bijvoorbeeld: aangepaste toetsen en schoolexamens, verlenging van de standaard examentijd met maximaal 30 minuten, gebruik laten maken van schema’s met mogelijke probleemoplossingsstrategieën, het gebruik van een rekenmachine toestaan, het gebruik van een eenvoudige tafelkaart).
  • Dispensatie: vrijstelling van bepaalde opdrachten

Hoe lang is een dyscalculieverklaring geldig?

Een dyscalculieverklaring is onbeperkt geldig. Wel kan een aanpassing van de adviezen over bijvoorbeeld hulpmiddelen nodig zijn als de situatie van een leerling verandert (bijvoorbeeld bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school). Aan de verklaring zelf kunnen geen rechten worden ontleend. Een school kan zelf bepalen welke voorzieningen zij wel en niet wil toestaan.

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn