Dyslexieverklaring

Wanneer wordt een dyslexieverklaring afgegeven?

Een dyslexieverklaring kan worden afgegeven wanneer er door een daartoe bevoegde deskundige dyslexie is vastgesteld. Bij Praktijk La Croix is dit één van onze GZ-psychologen. Op basis van de gegevens uit een dyslexieonderzoek dat u door ons laat uitvoeren of uit het dossier dat u ons aanlevert kan een verklaring worden afgegeven. Het dossier dient ten minste een uitgebreid dyslexieonderzoek en intelligentieonderzoek te bevatten.

Waarom een dyslexieverklaring?

De dyslexieverklaring geeft de mogelijkheid gebruik te maken van verschillende faciliteiten in het onderwijs. De (ICT-)hulpmiddelen moeten genoemd worden in de verklaring. Ook kunnen scholen zelf een aantal voorzieningen en hulpmiddelen toestaan. Aanpassingen, speciale maatregelen en hulpmiddelen waar de leerling gebruik van kan maken met een dyslexieverklaring zijn:

  • Compensatiemiddelen: aanpassingen die de gevolgen van lees- en spellingsproblemen bij het lezen en schrijven verminderen (bijvoorbeeld: verlenging van de standaard examentijd, voorleessoftware, aangepaste schoolboeken, opzoekmap met spellingregels, groter lettergrootte bij toetsen)
  • Dispensatie: vrijstelling van bepaalde opdrachten

Hoe lang is een dyslexieverklaring geldig?

Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig. Wel kan een aanpassing van de adviezen over bijvoorbeeld hulpmiddelen nodig zijn als de situatie van een leerling verandert (bijvoorbeeld bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school).

 

Keurmerk NKD 17120

Praktijk La Croix is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Het aansluitnummer van onze praktijk is: 17120.

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn