Over La Croix

Praktijk voor Remedial Teaching, begeleiding bij dyslexie en dyscalculie, onderzoek en basis GGZ

Praktijk La Croix is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van leerproblemen en leerstoornissen bij kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ons samenwerkingsverband bestaat uit een ervaren multidisciplinair team: GZ-psychologen (BIG geregistreerd), psychologen, (ortho)pedagogen en remedial teachers.

Remedial Teaching

In het kader van Remedial Teaching (RT) letten wij op de specifieke leerbehoeftes van de individuele leerling. Daarom zijn de RT-lessen individueel en op maat. Wij hebben jarenlange ervaring met het specialistisch begeleiden van basisschoolleerlingen bij wie het leerproces niet volgens verwachting verloopt. Wij geven Remedial Teaching, huiswerkbegeleiding en bereiden leerlingen voor op de Entreetoets in groep 7 en de Cito Eindtoets in groep 8.

Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie

Verder behandelen wij leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie. Na gedegen vooronderzoek stellen wij een individueel behandelplan op waarmee zo snel mogelijk gewerkt kan worden naar een functioneel niveau van spellen, lezen en/of rekenen.

Onderzoek

U kunt naast begeleiding ook voor onderzoek bij ons terecht. Praktijk La Croix is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek naar leerstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie- en dyscalculieonderzoek), psychologisch onderzoek (waaronder intelligentieonderzoek) en pedagogisch didactisch onderzoek. Ook bieden wij onderzoek aan gericht op opleidings- en of beroepskeuze.

Behandeling binnen de basis GGZ

Tevens kunnen wij vergoede behandeling vanuit de Basis GGZ aanbieden voor diverse problematiek. Onze gespecialiseerde GZ-psychologen hebben ervaring met diverse behandelvormen (o.a. oplossingsgerichte therapie, zelfkennismethode (ZKM), faalangstreductietraining).

Wilt u eerst kennis maken?

Voordat er wordt besloten om tot een onderzoek en/of begeleiding over te gaan, vindt er eerst een vrijblijvend en gratis intakegesprek plaats. Op deze manier kunt u rustig met ons de persoonlijke situatie van uw kind bespreken. Vervolgens kunnen wij samen tot een strategie komen die het beste bij de specifieke leerbehoeften van uw kind past. Onze organisatie kenmerkt zich door flexibiliteit en betrokkenheid. Met uw toestemming onderhouden wij regelmatig contact met alle betrokkenen. U kunt altijd bij ons terecht, er zijn geen wachtlijsten.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn