Missie en visie

De Kracht van onze Professionele Identiteit

‘De kracht van de begeleiding van La Croix zit in het vermogen onbevooroordeeld af te stemmen op de leefwereld van het kind. Kinderen en ouders voelen zich gehoord doordat er een veilige omgeving wordt geboden waarin er ruimte is voor emoties van zowel begeleider als kind. Op adequate maar ook speelse wijze wordt het kind mede-eigenaar gemaakt in het begeleidingstraject. De uitwisseling tussen collega’s en onderlinge bevestiging speelt hierbij een motiverende rol opdat de begeleider zowel onderzoekend, transparant als standvastig kan en durft te zijn.’

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn