Cito-begeleiding

Wij bieden kinderen Cito-begeleiding, waarin zij vertrouwd raken met de manier waarop een Cito-toets is opgebouwd. Kinderen met leerproblemen ondervinden soms extra moeilijkheden met de Cito-toetsen. Zij hebben moeite met de vraagstelling of zijn erg onzeker over hun eigen kunnen. Door hen vertrouwd te maken met het type opgaven kunnen zij tot resultaten komen die meer recht doen aan hun capaciteiten.

Sinds het leerjaar 2014/2015 vindt de Cito-eindtoets plaats aan het einde van het schooljaar. De Cito-eindscore vormt geen bindend onderdeel meer van het schooladvies maar is een onderdeel van het Leerlingvolgsysteem. Het schooladvies wordt dan gebaseerd op de resultaten uit het Leerlingvolgsysteem. In de Cito-begeleiding kunnen wij uw kind ook voorbereiden op de Cito-toetsmomenten die een onderdeel vormen van het Leerlingvolgsysteem.

Cito-training?

Onze Cito-begeleiding is nadrukkelijk geen Cito-training. In tegenstelling tot het trainen voor één specifieke toets leren wij kinderen de basisvaardigheden te versterken die nodig zijn om passend bij hun ontwikkeling te presteren.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden voor Cito-begeleiding? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact opnemen

Of meld uw kind direct aan en stuur uw gegevens en vraag alvast op

Direct aanmelden
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn