Begeleiding bij Dyscalculie

Wat is dyscalculie?

Heeft uw kind moeite met rekenen? Is het getalbegrip zwak en verloopt de automatisering van rekenfeitjes moeizaam? Blijven de problemen bestaan, ondanks extra hulp op school? Dan is er mogelijk sprake van dyscalculie.

Niet alle rekenproblemen zijn per definitie rekenstoornissen (dyscalculie). Rekenproblemen horen bij het leren rekenen: ze horen bij het zich ontwikkelende getalbegrip en de zich ontwikkelende reken- en probleemoplossende vaardigheden. Veel rekenproblemen verdwijnen met het toenemende inzicht van de rekenaar. Deze problemen zijn goed te behandelen. Soms zijn de rekenproblemen echter zo ernstig en hardnekkig dat we van dyscalculie spreken. Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot of accuraat oproepen en toepassen van rekenwiskundekennis. Er is deskundige diagnostische kennis nodig om te onderzoeken welke factoren de ontwikkeling van het kind belemmeren. Vanuit die diagnose wordt met het oog op de specifieke onderwijsbehoeften van het kind vastgesteld bij welke vorm van intensieve begeleiding hij of zij baat zal hebben.

Rekenbegeleiding

Welke strategieën gebruikt de leerling, waar loopt de leerling precies vast, met welke vormen van hulp lukt het wél? Tijdens de rekenbegeleiding wordt aandacht besteed aan het vergroten van het getalbegrip en inzicht in de getallenlijn, aan de verschillende rekenprocedures en -strategieën en aan de automatisering van de rekenvaardigheden. De leerling krijgt een eigen rekenschrift, waarin de voor hem of haar relevante rekenstrategieën worden verzameld. Eenduidigheid in het strategiegebruik is van groot belang. Indien de ouders of verzorgers toestemming hebben gegeven voor overleg met school, zorgen wij voor een zorgvuldige afstemming.

Werkwijze

Een begeleidingstraject begint met een intake, waarbij wij de problematiek in kaart brengen en het schooldossier onderzoeken. De duur van een behandeling hangt af van de ernst van de problemen. De rekenbegeleiding vindt één keer per week plaats. Een sessie duurt één uur, waarvan 50 minuten les en 10 minuten voor overdracht naar ouders. Na een bepaalde periode van begeleiden ontvangen de ouders of verzorgers een schriftelijk evaluatieverslag.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden voor rekenbegeleiding? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact opnemen

Of meld uw kind direct aan en stuur uw gegevens en vraag alvast op.

Direct aanmelden
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn