Gedrag & leren

Binnen leerproblematiek onderscheiden wij de leerstoornissen van de leerproblemen. Leerstoornissen zijn doorgaans meer chronisch van aard (zoals Dyslexie en Dyscalculie) en leerproblemen vaak meer van tijdelijke aard.

Voor specifieke leerstoornissen zoals Dyslexie en Dyscalculie bieden wij gespecialiseerde begeleiding door daarvoor opgeleide professionals.

Leerproblemen kunnen om verschillende redenen bij een kind aanwezig zijn. Het kunnen factoren zijn binnen in het kind (bijvoorbeeld concentratieproblemen, ziekte) of factoren daarbuiten (bijvoorbeeld door een scheiding, gepest worden) die er voor zorgen dat een kind (tijdelijk) minder presteert op school. Ook voor deze problematiek kan uw kind voor Remedial Teaching (RT) bij ons terecht. Onze professionals zijn specialistisch opgeleid en hebben meerdere jaren ervaring met het werken met leerlingen met diverse leerproblemen.

Indien de oorzaak van het leerprobleem nog niet duidelijk is dan adviseren wij om alvorens te starten met RT eerst een pedagogisch didactisch onderzoek, eventueel aangevuld met een psychologisch onderzoek, in te zetten. Een helder beeld van de aard van de problematiek zorgt ervoor dat wij de RT effectiever in kunnen zetten zodat uw kind zich sneller bepaalde schoolse vaardigheden eigen maakt.

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn