Remedial Teaching

Wat is remedial teaching?

Onder remedial teaching verstaan wij individuele begeleiding die afgestemd is op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Heeft uw kind een leerachterstand of presteert het op school lager dan verwacht, dan kan remedial teaching wellicht uitkomst bieden. Ook kinderen met faalangst of andere sociaal-emotionele problematiek kunnen gebaat zijn bij remedial teaching. Wij begeleiden kinderen die moeite hebben met één of meerdere schoolvakken, zoals technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, woordenschat en studievaardigheden.

Voor wie?

Wij bieden remedial teaching aan alle kinderen bij wie de leerontwikkeling niet naar wens verloopt. Hierbij kunt u denken aan:

  • Kinderen met een specifieke leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie.
  • Kinderen met absolute leerachterstanden, dat wil zeggen achterstanden ten opzichte van het gemiddelde niveau van de leeftijdgenoten.
  • Kinderen met relatieve leerachterstanden, dat wil zeggen achterstanden ten opzichte van de (veronderstelde) cognitieve mogelijkheden van uw kind. Uw kind behaalt weliswaar gemiddelde resultaten, maar de indruk bestaat dat uw kind beneden zijn of haar kunnen presteert.
  • Kinderen met sociaal-emotionele problematiek of gedragsproblematiek. Leerachterstanden kunnen (mede)veroorzaakt worden door deze onderliggende problemen. Hier kan tijdens de remedial teaching op in worden gespeeld. Remedial teaching is primair gericht op de schoolse vaardigheden en is geen directe behandeling van sociaal-emotionele problematiek of gedragsproblemen. Voor hulp die hier specifiek op gericht is verwijzen wij u graag naar onze begeleiding vanuit de basis GGZ.

Werkwijze

Een begeleidingstraject begint met een intakegesprek. Wij inventariseren de leerontwikkeling aan de hand van de informatie van ouders en de verstrekte schoolgegevens. Vaak besluiten ouders in overleg met ons om te starten met een Pedagogisch Didactisch Onderzoek (PDO). Met het PDO stellen wij het didactische niveau van de leerling vast wat betreft de relevante schoolvakken, daarnaast letten wij op werkhouding, concentratie en motivatie. Het is mogelijk om naast het PDO ook een psychologisch onderzoek (PO) te laten afnemen. Als u hiervoor kiest, dan brengen wij het intelligentieprofiel en de persoonlijkheidskenmerken van uw kind in kaart. Op basis van alle beschikbare informatie over de leerontwikkeling, leerstijl en eventuele leerproblemen spitsen wij de remedial teaching toe op de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind. Remedial teaching vindt doorgaans één of twee keer per week plaats. Een sessie duurt één uur, waarvan 50 minuten les en 10 minuten voor de overdracht naar ouders. Na een vooraf vastgestelde periode van remedial teaching-sessies ontvangen de ouders een schriftelijk evaluatieverslag. Het vervolg van de remedial teaching wordt op basis van de evaluatie vormgegeven.

Wilt u uw kind bij ons aanmelden voor remedial teaching? Neem dan contact met ons op voor het inplannen van een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact opnemen

Of meld uw kind direct aan en stuur uw gegevens en vraag alvast op.

Direct aanmelden
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn