nonviolent resistance, NVR

Non-Violent Resistance (NVR) is een methodiek, die wordt toegepast wanneer er sprake is van agressief, destructief en gewelddadig gedrag van mensen. Het doel van NVR is onder andere om een gewelddadige vicieuze cirkel te doorbreken en werkende alternatieven te geven voor hulpeloosheid in deze situaties.

De oorsprong van NVR wordt gevonden in het gedachtengoed van Mahatma Ghandi, Martin Luther King en Rosa Parks, die streden voor verzet zonder geweld (Geweldloos Verzet). De strategieën van NVR zijn zo vertaald, dat deze methode voor professionals in de hulpverlening, opvoeders en hun omgeving bijzonder geschikt is.

NVR is toepasbaar in de gezinsomgeving en (individuele) begeleidingen, maar ook in een klinische(behandel)setting. Het doel van NVR is ouders en opvoeders ondersteuning te bieden in bedreigende, onvoorspelbare en gewelddadige situaties en de ervaren hulploosheid te verminderen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het in kaart brengen en activeren van een sociaal netwerk – binnen en buiten het huis – vanuit waar hulp en ondersteuning geboden kan worden. Hierdoor kunnen spanningen in relaties tussen jongeren en hun omgeving verminderen.
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn