Wijbe Langeveld

Remedial Teacher

In 2012 ben ik na een studie geschiedenis aan de UvA en een studie aan de lerarenopleiding basisonderwijs aan het werk gegaan als remedial teacher bij Praktijk La Croix. De afgelopen jaren heb ik mij verder ontwikkeld als remedial teacher door vakken te volgen aan de Hogeschool Inholland en de Open Universiteit op het terrein van leerproblemen en psychologie. Ik geef gespecialiseerd hulp aan leerlingen met lees- en spellingproblemen en rekenproblemen.

Het mooie aan mijn werk vind ik dat je de kinderen goed kunt leren kennen en de begeleiding kunt afstemmen op de individuele leerbehoeftes en talenten. Ik doe dit door een veilige en gezellige band met kinderen te creëren en door kinderen zich (weer) competent te laten voelen ten opzichte van het leren. Hierbij probeer ik veelvuldig humor en complimenten te gebruiken.

In mijn vrije tijd houd ik van sporten, lezen en reizen. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in politieke en maatschappelijke vraagstukken en doe ik vrijwilligerswerk in die richting.

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn