Beste ouders, verzorgers en relaties,

Praktijk laCroix begrijpt dat u veel vragen heeft en wil weten of onze lessen en begeleidingen doorgaan, nu er strengere corona-maatregelen van kracht zijn. Wij volgen vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM en ons kabinet. Omdat wij ons als werknemers verantwoordelijk voelen voor onze leerlingen, maar ook onszelf en onze omgeving moeten beschermen, hebben wij de volgende werkwijze opgesteld.

Praktijk laCroix werkt meestal in een een-op-een-situatie en niet in groepsverband. Lessen en begeleidingen op ons kantoor aan de Vondelstraat gaan door, maar vinden plaats door onder strikte voorwaarden.

Zowel de leerling als de docent/begeleider mag geen enkele klacht vertonen. Niemand mag onlangs in een risicogebied zijn geweest of thuis zieke familieleden hebben. Op kantoor en thuis volgen we het hygiëne-protocol en we houden 1,5 meter afstand van elkaar. Als alternatief bieden we telefonische en digitale begeleiding aan.

Ouders en verzorgers van onze leerlingen worden persoonlijk geïnformeerd over het beleid van Praktijk laCroix, wensen en mogelijkheden. Heeft u vragen, neem dan contact op met ons kantoor op: 020-6724598.

Wij wensen u veel sterkte en succes met de organisatie van uw eigen werk- en leefomgeving, waarin vast ook flink veel ontregeld is.

Met vriendelijke groet,

Directie Praktijk laCroix

______________________________________________________________________________________________________

 Praktijk voor Remedial Teaching, begeleiding bij dyslexie en dyscalculie, onderzoek en basis GGZ

Praktijk La Croix is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van leerproblemen en leerstoornissen bij kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ons samenwerkingsverband bestaat uit een ervaren multidisciplinair team: GZ-psychologen (BIG geregistreerd), psychologen, (ortho)pedagogen en remedial teachers.

Remedial Teaching

In het kader van Remedial Teaching (RT) letten wij op de specifieke leerbehoeftes van de individuele leerling. Daarom zijn de RT-lessen individueel en op maat. Wij hebben jarenlange ervaring met het specialistisch begeleiden van basisschoolleerlingen bij wie het leerproces niet volgens verwachting verloopt. Wij geven Remedial Teaching, huiswerkbegeleiding en bereiden leerlingen voor op de Entreetoets in groep 7 en de Cito Eindtoets in groep 8.

Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie

Verder behandelen wij leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie. Na gedegen vooronderzoek stellen wij een individueel behandelplan op waarmee zo snel mogelijk gewerkt kan worden naar een functioneel niveau van spellen, lezen en/of rekenen.

Onderzoek

U kunt naast begeleiding ook voor onderzoek bij ons terecht. Praktijk La Croix is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek naar leerstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie- en dyscalculieonderzoek), psychologisch onderzoek (waaronder intelligentieonderzoek) en pedagogisch didactisch onderzoek. Ook bieden wij onderzoek aan gericht op opleidings- en of beroepskeuze.

Behandeling binnen de basis GGZ

Tevens kunnen wij vergoede behandeling vanuit de Basis GGZ aanbieden voor diverse problematiek. Onze gespecialiseerde GZ-psychologen hebben ervaring met diverse behandelvormen (o.a. oplossingsgerichte therapie, zelfkennismethode (ZKM), faalangstreductietraining).

Wilt u eerst kennis maken?

Voordat er wordt besloten om tot een onderzoek en/of begeleiding over te gaan, vindt er eerst een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek plaats. Op deze manier kunt u rustig met ons de persoonlijke situatie van uw kind bespreken. Vervolgens kunnen wij samen tot een strategie komen die het beste bij de specifieke leerbehoeften van uw kind past. Onze organisatie kenmerkt zich door flexibiliteit en betrokkenheid. Met uw toestemming onderhouden wij regelmatig contact met alle betrokkenen. U kunt altijd bij ons terecht, er zijn geen wachtlijsten.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Contact opnemen

Of meld u direct aan en stuur uw gegevens en vraag alvast op

Direct aanmelden
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn