Beste ouders, verzorgers en relaties,

Praktijk La Croix begrijpt dat u vragen heeft over de bereikbaarheid van onze locatie, nu de basisscholen met ingang van 11 mei jl. weer (gedeeltelijk) zijn geopend. Wij informeren u hierbij over ons beleid.

Vanaf maandag 18 mei zullen wij Praktijk La Croix op kleine schaal openstellen voor afspraken op locatie. Gezien de beperkte mogelijkheden om binnen ons gebouw aan de Vondelstraat veilig en op 1,5 meter afstand te kunnen werken, hebben wij richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen gelden voor de komende periode. Zodra het kabinet/RIVM wijzigingen aanbrengt, zullen wij ons beleid daar weer op aanpassen. Via deze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Richtlijnen vanaf 18 mei:

  • Remedial Teaching, thuisonderwijsondersteuning en begeleidingen vinden de komende tijd nog zoveel mogelijk via Zoom plaats.
  • Begeleidingen op school kunnen doorgaan, maar worden individueel met de betreffende begeleider en school doorgesproken. Daarbij nemen we de 1,5 meter afstand, de hygiëneregels en de gezondheidscheck van alle betrokkenen in acht, en bespreken we per aanvraag vooraf hoe het reizen  naar school via het openbaar vervoer zo veilig mogelijk kan plaatsvinden.
  • Diagnostiek en behandeling kunnen op locatie plaatsvinden, maar gezien het beperkt aantal  werkruimtes kan het zijn dat u langer op een afspraak moet wachten dan u van ons gewend bent.
  • Is er sprake van een acute situatie of crisis, dan kunt u altijd contact opnemen.

 

Hygiëne-regels op locatie aan de Vondelstraat

Voor alle afspraken op locatie gelden hygiëneregels. Hiervoor hebben wij intern hygiëne-medewerkers aangesteld die deze regels bewaken en het ‘verkeer’ in het pand begeleiden. In het belang van ons aller gezondheid vragen wij uw medewerking bij het volgende:

  1. Alle leerlingen worden bij de voordeur opgevangen door de hygiëne-medewerker en naar hun gespreksruimte gebracht. Ouders kunnen niet mee naar binnen, onze wachtkamer is gesloten.
  2. Alle leerlingen wassen hun handen bij binnenkomst
  3. Leerlingen nemen eigen materiaal als pennen, potloden en waterflesjes mee van thuis, en nemen ze ook weer mee naar huis na afloop van de begeleiding
  4. Wij vragen aan ouders om hun kind na afloop van de begeleiding op tijd bij de voordeur op te halen, wij kunnen de kinderen niet binnen laten wachten. Overdrachten van begeleiders worden per telefoon of e-mail gedaan
  5. Alle werkplekken worden na gebruik schoongemaakt

 

Afspraken, vragen en overleg:

Voor al uw vragen en het maken van afspraken op onze locatie kunt u contact opnemen met Karin Muller op telefoonnummer: 06-36524606 of een e-mail sturen naar info@praktijklacroix.nl. Wij doen ons best om u binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Directie Praktijk laCroix

______________________________________________________________________________________________________

 Praktijk voor Remedial Teaching, begeleiding bij dyslexie en dyscalculie, onderzoek en basis GGZ

Praktijk La Croix is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van leerproblemen en leerstoornissen bij kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ons samenwerkingsverband bestaat uit een ervaren multidisciplinair team: GZ-psychologen (BIG geregistreerd), psychologen, (ortho)pedagogen en remedial teachers.

Remedial Teaching

In het kader van Remedial Teaching (RT) letten wij op de specifieke leerbehoeftes van de individuele leerling. Daarom zijn de RT-lessen individueel en op maat. Wij hebben jarenlange ervaring met het specialistisch begeleiden van basisschoolleerlingen bij wie het leerproces niet volgens verwachting verloopt. Wij geven Remedial Teaching, huiswerkbegeleiding en bereiden leerlingen voor op de Entreetoets in groep 7 en de Cito Eindtoets in groep 8.

Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie

Verder behandelen wij leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie. Na gedegen vooronderzoek stellen wij een individueel behandelplan op waarmee zo snel mogelijk gewerkt kan worden naar een functioneel niveau van spellen, lezen en/of rekenen.

Onderzoek

U kunt naast begeleiding ook voor onderzoek bij ons terecht. Praktijk La Croix is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek naar leerstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie- en dyscalculieonderzoek), psychologisch onderzoek (waaronder intelligentieonderzoek) en pedagogisch didactisch onderzoek. Ook bieden wij onderzoek aan gericht op opleidings- en of beroepskeuze.

Behandeling binnen de basis GGZ

Tevens kunnen wij vergoede behandeling vanuit de Basis GGZ aanbieden voor diverse problematiek. Onze gespecialiseerde GZ-psychologen hebben ervaring met diverse behandelvormen (o.a. oplossingsgerichte therapie, zelfkennismethode (ZKM), faalangstreductietraining).

Wilt u eerst kennis maken?

Voordat er wordt besloten om tot een onderzoek en/of begeleiding over te gaan, vindt er eerst een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek plaats. Op deze manier kunt u rustig met ons de persoonlijke situatie van uw kind bespreken. Vervolgens kunnen wij samen tot een strategie komen die het beste bij de specifieke leerbehoeften van uw kind past. Onze organisatie kenmerkt zich door flexibiliteit en betrokkenheid. Met uw toestemming onderhouden wij regelmatig contact met alle betrokkenen. U kunt altijd bij ons terecht, er zijn geen wachtlijsten.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Contact opnemen

Of meld u direct aan en stuur uw gegevens en vraag alvast op

Direct aanmelden
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn