Beste ouders, verzorgers en relaties,

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 14 december jl. waarin een lockdown werd aangekondigd van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021, heeft Praktijk La Croix een aantal extra maatregelen moeten nemen.

Richtlijnen vanaf 15 december 2020:

  • Remedial Teaching, begeleidingen en thuisonderwijs-ondersteuning vinden via Zoom/videobellen plaats.
  • Intake-afspraken vinden via Zoom/videobellen plaats
  • Diagnostiek, onderzoek en (dyslexie)behandeling kunnen op locatie plaatsvinden, waar mogelijk worden afspraken via Zoom/videobellen gedaan. We zullen iedere situatie apart bekijken en maatwerk leveren.
  • In het hele pand aan de Vondelstraat 100 zullen medewerkers in de gangen en op trappen mondkapjes dragen. Wij verzoeken ouders van kinderen van 13 jaar en ouder uw kind een mondkapje mee te geven.

Hygiëne-regels op locatie aan de Vondelstraat

Voor alle afspraken op locatie gelden hygiëneregels. In het belang van ons aller gezondheid vragen wij uw medewerking bij het volgende:

  1. Alle leerlingen/cliënten worden bij de voordeur opgevangen door de begeleider en naar de gespreksruimte gebracht. Ouders kunnen niet mee naar binnen, onze wachtkamer is gesloten.
  2. Alle leerlingen/cliënten wassen hun handen bij binnenkomst, er wordt een gezondheidscheck gedaan.
  3. Leerlingen/cliënten nemen eigen materiaal als pennen, potloden en waterflesjes mee van thuis, en nemen ze ook weer mee naar huis na afloop van de begeleiding
  4. Wij vragen aan ouders om hun kind na afloop van de afspraak op tijd bij de voordeur op te halen, wij kunnen de kinderen niet binnen laten wachten. Overdrachten worden per telefoon of e-mail gedaan
  5. Alle werkplekken worden na gebruik schoongemaakt

Meer informatie over de landelijke maatregelen kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid 

Het corona-protocol van Praktijk La Croix kunt u hier downloaden: Protocol Corona Praktijk la Croix

Afspraken, vragen en overleg:

Voor al uw vragen en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Karin Muller op telefoonnummer: 06-36524606 of een e-mail sturen naar info@praktijklacroix.nl. Praktijk La Croix heeft geen wachtlijst. Wij doen ons best om u binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Directie Praktijk laCroix

______________________________________________________________________________________________________

 Praktijk voor Remedial Teaching, begeleiding bij dyslexie en dyscalculie, onderzoek en basis GGZ

Praktijk La Croix is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van leerproblemen en leerstoornissen bij kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ons samenwerkingsverband bestaat uit een ervaren multidisciplinair team: GZ-psychologen (BIG geregistreerd), psychologen, (ortho)pedagogen en remedial teachers.

Remedial Teaching

In het kader van Remedial Teaching (RT) letten wij op de specifieke leerbehoeftes van de individuele leerling. Daarom zijn de RT-lessen individueel en op maat. Wij hebben jarenlange ervaring met het specialistisch begeleiden van basisschoolleerlingen bij wie het leerproces niet volgens verwachting verloopt. Wij geven Remedial Teaching, huiswerkbegeleiding en bereiden leerlingen voor op de Entreetoets in groep 7 en de Cito Eindtoets in groep 8.

Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie

Verder behandelen wij leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie. Na gedegen vooronderzoek stellen wij een individueel behandelplan op waarmee zo snel mogelijk gewerkt kan worden naar een functioneel niveau van spellen, lezen en/of rekenen.

Onderzoek

U kunt naast begeleiding ook voor onderzoek bij ons terecht. Praktijk La Croix is gespecialiseerd in het uitvoeren van onderzoek naar leerstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie- en dyscalculieonderzoek), psychologisch onderzoek (waaronder intelligentieonderzoek) en pedagogisch didactisch onderzoek. Ook bieden wij onderzoek aan gericht op opleidings- en of beroepskeuze.

Behandeling binnen de basis GGZ

Tevens kunnen wij vergoede behandeling vanuit de Basis GGZ aanbieden voor diverse problematiek. Onze gespecialiseerde GZ-psychologen hebben ervaring met diverse behandelvormen (o.a. oplossingsgerichte therapie, zelfkennismethode (ZKM), faalangstreductietraining).

Wilt u eerst kennis maken?

Voordat er wordt besloten om tot een onderzoek en/of begeleiding over te gaan, vindt er eerst een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek plaats. Op deze manier kunt u rustig met ons de persoonlijke situatie van uw kind bespreken. Vervolgens kunnen wij samen tot een strategie komen die het beste bij de specifieke leerbehoeften van uw kind past. Onze organisatie kenmerkt zich door flexibiliteit en betrokkenheid. Met uw toestemming onderhouden wij regelmatig contact met alle betrokkenen. U kunt altijd bij ons terecht, er zijn geen wachtlijsten.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Contact opnemen

Of meld u direct aan en stuur uw gegevens en vraag alvast op

Direct aanmelden
Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn